Renovace litinových radiátorů

Kontaktujte nás!


Proces renovace litinových radiátorů v naší dílně

 

1. Přijetí objednávky

Jakmile se dohodneme na realizaci renovace a odsouhlasíme si cenu, je nutné radiátory demontovat a dopravit k nám. Můžete tak učinit osobně, nebo přepravu necháte na nás. 

Buď pro radiátory přijedeme, nebo k Vám pošleme smluvního dopravce. V případě využití přepravní služby je ale nutné radiátory vyskládat na paletu a zajistit proti sesunutí, například strečovou fólií v dostatečné vrstvě.


2. Rozebírání a čištění

Nejprve radiátor rozebereme na jednotlivé části: žebra, vsuvky a redukční zátky. Každý prvek je zkontrolován zda není poškozen. V případě jsou zjištěny části, které nelze opravit, jsou vadná žebra vyloučena z dalšího zpracování. Pokud je to možné, vyměníme vadné články za nové.

Každý díl radiátoru před novým sestavením pečlivě vyčistíme. Zvláště velkou pozornost věnujeme dosedacím plochám a obnově závitů.


3. Kompletace radiátorů do požadovaných sestav

Surové vyčištěné litinové články radiátorů znovu spojíme do baterií. Počty článků jednotlivých radiátorů jsou zcela na zákazníkovi, není nutné radiátory skládat zpět do původních sestav.

Radiátory vždy osadíme novými koncovými redukčními růžicemi. Standardně osazujeme koncovým závitem G 1/2″, po dohodě ale lze osadit jakýkoliv jiný standardní rozměr.


4. Pískování a tlaková zkouška

Povrch radiátoru je očisíme od zbytků starého laku, nečistot a koroze pomocí pískování. Tímto procesem je zajištěna i jednotnost povrchu jednotlivých článků a dobrá příprava pro následné lakování.

Před lakováním provedeme kontrolu kvality povrchu a tlakovou zkoušku radiátoru.


5. Lakování

Lakování provádíme v naší lakovně a vždy minimálně ve dvou vrstvách.

Základová vrstva je provedena vždy máčením lázni se syntetickou barvou. Zajišťujeme tak dokonalou antikorozní ochranu radiátoru a kvalitní podklad pro vrchní krycí lak.

Finální vrstva je u standardní bílé barvy rovněž prováděna lakováním ponorem, u ostatních odstínů pak ručně nástřikem v lakovací komoře.


6. Expedice

Po vytvrzení laku radiátory pečlivě zabalíme k přepravě. Způsob přepravy domlouváme individuálně. Opět lze hotové radiátory vyzvednout osobně, nebo je v konkrétní den dopravíme na zákazníkem určenou adresu.

Upozorňujeme, že vzhledem k vysoké hmotnosti litinových radiátorů, může dojít během přepravy, manipulace a montáže k poškození laku. Proto k zásilce vždy přibalíme barvu pro případnou opravu povrchu.


V kterékoliv fázi renovace Vašich litinových radiátorů jste u nás vítáni, můžete si prohlédnout aktuální stav a konzultovat další postup.